bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
BUDŻET strona główna 

Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
 Inf. opisowa dochodów oświata.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:10:41, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 INFORM. OPISOWA DOCHODY I WYDATKI za rok 2011+.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:11:32, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 MIENIE 2011 oświata.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:12:17, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 mienie GOPS..xls
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:14:27, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 WPF za 2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:15:12, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 WPF za 2011 Przedsięwzięcia.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:15:53, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 wykonanie doch. oświata.xls
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:16:30, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.1 DOCHODY wyk.budż. za 2011 +.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:17:10, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.1a INFORM - DOCHODY ZAD. ZLECONE za 2011+.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:17:52, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.2 WYDATKI wykon.budżetu za 2010+.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:18:35, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.2a INFORM - WYDATKI ZADANIA ZLECONE za 2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:19:19, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.3 plan rozchodów (kredyty i pożyczki) za 2011+.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:20:02, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.4 całość biblioteka i świetlica z 2011+.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:20:44, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.6 gminny program.....alkoholowy za 2011+.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:30:25, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.7 plan przych.i wydatk GFOŚiGW za 2010----.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:31:39, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.7 plan wydatków FUNDUSZ SOŁECKI za 2011+.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:32:31, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.8 Limit wyd na plany inwest za 2011+.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:33:17, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał. 9 INFORM Swietlica i biblioteki za 2011.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:34:00, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik nr 3 Oświata.ods
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:34:45, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 ZARZĄDZENIE 6.2012 z 19 marca 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-05-09 15:35:32, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Informacja o stanie majatku komunalnego
Data wprowadzenia informacji 2012-12-07 14:49:26 Informację zaktualizowano 2012-12-07 14:52:16, wprowadzający: Monika Szymańska

Zobacz:
   Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
   Budżet 2012
   ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
   Budżet 2013
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
   Budżet 2014
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
   Budżet 2015
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
   Budżet 2016
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
   Budżet 2017
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
   Budżet 2018
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
    Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl