bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
BUDŻET strona główna 

Budżet 2012
 UCHWAŁA BUDŻETOWA Nr XI.70 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:32:02, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tab nr 1 DOCHODY plan na 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:38:25, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tab nr 2 WYDATKI plan na 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:40:22, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tab nr 3 pl.przych. rozch. (kredyty i pożyczki) 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:41:14, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tab. nr 4 Plan finansowy doch.i wydatków na zadania zlecone.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:50:55, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.1 Limit wyd na plany inwest 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 12:53:26, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał. 2 dotacje 2012...sektora finans.publicznych.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 13:03:39, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.4 gminny program.....alkoholowych 2012.odt
Data wprowadzenia informacji 2012-01-31 13:07:57, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
   Sprawozdanie za wykonanie budżetu Gminy Sobolew za rok 2011
   Budżet 2012
   ° Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2011 rok
   Budżet 2011
   Budżet 2010
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2009 roku
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok
   Budżet 2013
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2012 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2013 r.
   Budżet 2014
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2013 r.
   Budżet 2015
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2014 r.
   Budżet 2016
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2015 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2016 r.
   Budżet 2017
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2016 r.
   Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2017 r.
   Budżet 2018
   Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sobolew za 2017 r.
    Informacja z wykonania budżetu Gminy Sobolew za I półrocze 2018 r.
   Budżet 2019
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl