bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA VI strona główna 

SESJA VI
 Uchwała Nr VI/38/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r., w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Sobolew wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 11:01:21, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/39/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r., w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sobolew - absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 11:05:46, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/40/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Godziszu i przekształcenia w Szkołe Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza wchodzącej w skład Zespołu Szkól w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:16:04, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni i przekształcenia w Szkołe Filialną, podporządkowaną organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkól w Gończycach
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:18:57, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Sobolew oraz określenia granic obwodów tych szkół
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:21:43, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEGO PROGRAMU GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY SOBOLEW NA LATA 2011-2015
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:24:32, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/44/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Sobolew w drodze darowizny - nieruchomości gruntowej
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:30:34 Informację zaktualizowano 2011-08-18 12:33:19, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/45/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:49:39, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr VI/45/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:56:38, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr VI/46/2011 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2011-2017
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 12:59:22, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr VI/46/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 13:20:09, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Protokół Nr VI/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-08-18 15:15:04, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl