bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > SESJA II strona główna 

SESJA II
 Uchwała Nr II/8/2010 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobolew na lata 2011 - 2017
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 09:49:16, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Wieloletnia Prognoza Finansowa.xls
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:11:35, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Wykaz przedsięwzięć do WPF.xls
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:12:32, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Objaśnienia do uchwały WPF 2011-2017.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:13:27, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr II/9/2010 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:17:44, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Tabela nr 1 - planowane dochody budżetu na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:19:41, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Tabela 2 - planowane wydatki budżetu na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:20:39, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Tabela nr 3 - przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:21:54, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Tabela nr 4 - plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:25:23, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 tabela nr 5 - plan wydatków na przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:27:07, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.1 Limit wyd na plany inwest 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:28:06, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał. 2 dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu przedmiotem należącym i nie należącym do sektora finans.publicznych.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:35:28, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 załącznik nr 3 Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2011.xls
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:36:41, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 zał.4 Gminny Program.....alkoholowych.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:39:12, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 UZASADN. do Uchwały BUDŻETU GMINY NA 2011.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:40:14, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Plany finansowe szkół i przedszkoli na 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 10:41:25, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 UCHWAŁA II.10.2010 z 30.12.2010 r..doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:46:10, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 załącznik nr 1 Uchwała II.10.2010 z 30.12.2010 Limit wyd na plany inwest 2010.doc
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:47:02, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr II/11/2010 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:52:16, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr II/12/2010 w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet sołtysom sołectw Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:53:49, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr II/13/2010 w sprawie ustalenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przysługujących radnym Rady Gminy w Sobolewie
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:56:24, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Protokół II/2010
Data wprowadzenia informacji 2011-02-10 11:58:54, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl