bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > Sesja XXVI strona główna 

Sesja XXVI
 Uchwała Nr XXVI/145/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 11:50:35, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVI/146/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku, obowiązujących w 2010 roku na terenie Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 11:53:04, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVI/147/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictea za pierwsze trzy kwartały 2009 roku, dla ustalenia podstawy obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 11:56:29, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVI/148/2009 rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zarzadzenia na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku - poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i lesnego - od osób fizycznych - w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i okreslenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:01:45, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 uchwała Nr XXVI/149/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej na targowisku w Sobolewie w 2010 roku, zarządzenia poboru tej oplaty w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:04:12, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVI/150/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie okreslenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sobolew w 2010 roku
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:13:13, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXVI/151/2009 rady Gminy w Sobolewie z dnia 3 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 12:56:52, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr XXVI/151/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-07-20 13:01:23, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Protokół z sesji Nr XXVI/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 09:22:57, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl