bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > Sesja XXIV strona główna 

Sesja XXIV
 Uchwała Nr XXIV/138/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Plany Rozwoju Lokalnego dla Gminy Sobolew, na lata: 2007 - 2013".
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 11:49:08, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXIV/139/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Sobolew - od Skarbu Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Warszawie - niezabudowanych nieruchomości rolnych oraz nieruchomości zabudowanych obiektami infrastruktury technicznej, położonych we wsi Godzisz, gm. Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 11:57:57, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXIV/140/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Sobolew
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 12:01:22, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/140/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 12:02:55, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXIV/141/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Sobolew na 2009 rok
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 12:04:35, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do Uchwały Nr XXIV/141/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 12:05:56, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXIV/142/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów – w szkołach prowadzonych przez Gminę Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 14:37:22, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Załącznik do uchwały Nr XXIV/142/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 14:39:18, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Uchwała Nr XXIV/143/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
Data wprowadzenia informacji 2010-07-13 14:41:40, wprowadzający: Iwona Rosłaniec
 Protokół z sesji Nr XXIV/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 09:08:22, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl