bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > Sesja XXIII strona główna 

Sesja XXIII
 Uchwała Nr XXIII/132/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Sobolew - środków stanowiących fundusz sołecki.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 09:32:37, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniacemu inne stanowisko kierownicze w szkole; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów i logopedów - w szkołąch prowadzonych przez Gminę Sobolew.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 09:41:37, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 09:55:13, wprowadzający: Iwona Krupa
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XXIII/133/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 10:50:30, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sobolew na lata 2009 - 2032".
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 10:59:37, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do uchwały Nr XXIII/134/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 11:02:09, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XXIII/135/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 11:20:01, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XXIII/136/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Garwolińskiemu - pomocy finansowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch ambulansów sanitarnych.
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 11:26:16, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XXIII/137/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nabycia - przez Gminę Sobolew - niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Data wprowadzenia informacji 2009-08-12 11:29:33, wprowadzający: Iwona Krupa
 Protokół z sesji Nr XXIII/2009
Data wprowadzenia informacji 2010-07-30 09:06:15, wprowadzający: Iwona Rosłaniec

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
   KADENCJA 2018 - 2023
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl