bip.sobolew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sobolew www.sobolew.pl
Uchwały i protokoły > sesja XX strona główna 

sesja XX
 Uchwała Nr XX/116/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia "REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI, ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW".
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 09:48:14, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do Uchwały Nr XX/116/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 09:49:46, wprowadzający: Iwona Krupa
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XX/116/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:03:14, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/117/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia "REGULAMINU USTALAJĄCEGO KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD WÓJTA GMINY SOBOLEW ORAZ NAGRÓD DYREKTORÓW SZKÓŁ DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH, PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ SOBOLEW".
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:09:07, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do Uchwały Nr XX/117/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:12:09, wprowadzający: Iwona Krupa
 Rozstrzygnięcie nadzorcze do uchwały Nr XX/117/2009
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:21:18, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/118/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sobolew na 2009 rok.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:23:44, wprowadzający: Iwona Krupa
 Załącznik do uchwały Nr XX/118/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:26:13, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/119/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą na czas nieoznaczony wraz z wyrażeniem zgody na odstąpienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:30:35, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/120/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z dotychczasowym najemcą, na czas nie dłuższy, niż 3 lata.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:33:48, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/121/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sobolew do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013 pn.: 1) "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", 2) "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:47:17, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/122/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Gończycach, prowadzonej przez Gminę Sobolew - imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 10:56:25, wprowadzający: Iwona Krupa
 Uchwała Nr XX/123/2009 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Publicznemu Gimnazjum w Gończycach, prowadzonych przez Gminę Sobolew - imienia Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 11:08:00, wprowadzający: Iwona Krupa
 Protokół Nr XX/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 roku
Data wprowadzenia informacji 2009-07-24 11:13:19, wprowadzający: Iwona Krupa

Zobacz:
   rok 2002
   rok 2003
   rok 2004
   rok 2005
   rok 2006
   rok 2007
   rok 2008
   rok 2009
   rok 2010
   KADENCJA 2010 - 2014
   KADENCJA 2014 - 2018
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sobolew.pl